รับสมัคร "After Sales Service" ประจำแผนกบริการหลังการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1 รักงานด้านการบริการ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์,มีประสบการณ์ 2 มีความรู้ในงานด้านการซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3 สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานเป็นทีมได้ 4 ขับขี่และมีใบอนุญาตขับขี่รถรถยนต์ได
 
Tag :