รับตัดฉลุลายรองเท้า,กระเป๋า หนังPU,PCV

รับตัดฉลุลายรองเท้า,กระเป๋า หนังPU,PCV

รับตัดฉลุลายรองเท้า กระเป๋า หนังด้วยเลเซอร์

 

Tag : บริษัท แอมเพิลเอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด เป็นผู้บริษัทฯที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านงานปักด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมาก ปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาการออกแบบและรับตัดฉลุลายหนังรองเท้าและกระเป๋าหนัง ด้วยเลเซอร์อันทันสมัยสามารถตอ